Fransa’da Vergi İşlemleri Nelerdir?

FRANSA’DA ŞİRKET KURAN GÖÇMEN VEYA GİRİŞİMCİLER NASIL VERGİ ÖDER?

 

Fransa’da vergi işlemleri girişimciler için oldukça önemli bir konudur. Fransa’da iş kurmak istiyorsanız  ve ‘’Vergileri Nasıl öderim? Ne gereklidir?’’ gibi sorular aklınıza takılıyorsa, doğru yerdesiniz. Fransa’da mali işlemlerin nasıl ilerlediği hakkında sizi kısaca bilgilendirelim.

Fransa’da yaşayan bir göçmen veya bir Fransız işletmesi veya gayrimenkulü olan bir girişimci iseniz, vergi konusunda uğraşmanız gereken birçok konuyla karşılaşabilirsiniz. 

Yalnızca ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız ülkede değil, aynı zamanda kendi ülkenizde de doğru tutarı ödediğinizden emin olmak finansal planlamanızın önemli bir parçasıdır.

Fransa’da yaşayan göçmenler veya bir Fransız şirketi sahibi olan veya Fransız kaynaklarından para kazanan iş adamları, gelirlerini Fransa’daki vergi dairesine beyan etmek zorundadır. Fransa’da vergi mükellefi olmak, Fransa’da kalıcı olarak ikametinizin olduğunu veya ülkede en az 183 gün bulunduğunuz anlamına gelir. 

Vergi adresiniz Fransa’da kayıtlı ise, tüm geliriniz üzerinden Fransız vergileri ödemekle yükümlüsünüzdür ve vergi dairesine bir gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekecektir.

Fransa dışında yaşayan bir Fransız şirketi olan yabancı bir girişimciyseniz, ikamet ettiğiniz ülkedeki ödeme yükümlülüklerinizi kontrol etmeniz gerekecektir. 

Bazı durumlarda, belirli vergi anlaşmalarına bağlı olarak, Fransız kaynaklarından elde edilen gelir veya Fransa’da kazanılan faiz, hem Fransa’da hem de ikamet ettiğiniz ülkede beyan edilmelidir. 

Fransız hükümetinin web sitesine göre, kendi ülkemizin Fransa ile uluslararası vergi anlaşması önceliklidir. ( 18 Şubat 1987 tarihinde Fransa ile Türkiye arasında imzalanan Vergi Sözleşmesi) Ancak, uluslararası vergi anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki maddelerden herhangi biri sebebiyle Fransız Vergi Mükellefi olarak kabul edilebilirsiniz:

  • Çoğu zaman Fransa’da yaşıyorsanız,
  • Fransa’da evinizde ailenizden herhangi biri (eşiniz veya çocuklarınız) yaşıyor ise,
  • Asıl işiniz Fransa’daysa,
  • Ana ekonomik kazançlarınız ve yatırımlarınız veya ana işinizin adresi Fransa’da ise.
 

Evliyseniz, bir partnerle birlikte yaşıyorsanız veya biriniz yurtdışında, diğeriniz Fransa’da yaşıyorsa, karma ikamet statüsüne sahip bir çift olarak kabul edilirsiniz. Koşullarınıza bağlı olarak farklı vergi işlemlerine tabi olacaksınız, ancak yine de vergi makamlarına durumunuzu bildirmeniz gereklidir.

Yerleşik olmayan karma ikamet statüsündeki yabancı girişimciler için, yurt dışındaki herhangi bir işletmeden elde edilen gelir vergi oranı kuralın dışındadır. 

 

Fransa'da bir restoran açmanın prosedürleri

Fransa’ da İş Kurmak İsteyen Türk Vatandaşları için, Fransa’da Vergi Ödemek

18 Şubat 1987 tarihinde Fransa ile Türkiye arasında imzalanan “Fransa – Türkiye Sözleşmesi Vergi Sözleşmesi“ çerçevesinde, Fransa’daki vergi yükümlülüklerinize uyup uymadığınızı öğrenmek için kendinize bu iki soruyu sormalısınız:

1) Hangi devlette vergi mükellefiyim?

2) Fransa’da vergi mükellefi olarak yükümlülüklerim nelerdir?

1) Hangi devlette vergi mükellefiyim?

Vatandaşlık durumuna bakılmaksızın, vergi mükellefinin bulunduğu ülke genellikle vergi mükellefinin bağlı olduğu ülkedir. Mükellefin vergiye tabi servetinin vergilendirme usullerini bu ülke belirler. Burada, sınırsız vergi yükümlülüğü söz konusudur. Vergilendirme ikametgâhı, mükelleflerin kişisel, ekonomik ve servet durumuna göre belirlenir. Fransa ve yabancı bir ülke ile bağlantısı olan bir kişinin ikamet yeri konusunda ihtilaf olduğunda, yürürlükteki vergi anlaşması esas alınmalıdır. Fransa ve Türkiye ile bağlantısı olan bir kişi söz konusu olduğunda, Fransa – Türkiye Sözleşmesine kaynak olarak almak gereklidir. 

Vergilendirme ikametgâhı ile ilgili şüpheli durumları göstermek için bir örnek verirsek:

– Bir ailenin biri Fransa’da diğeri Türkiye’de olmak üzere iki ikameti var;

– Fransa’da ticari gelir elde ediyorlar;

– Ayrıca Türkiye’de finansal ve gayrimenkul geliri elde ediyorlar;

– Fransa ile Türkiye arasında sık sık seyahat ediyorlar.

Örnekteki hanenin hem Fransa hem de Türkiye ile kişisel ve ekonomik bağları bulunduğundan, vergilendirme ikametgâhının olduğu ülkeyi belirlemek başlangıçta zordur. Bu durum, Vergi Sözleşmesi ışığında incelendiğinde; Fransa – Türkiye Sözleşmesinin 4. Maddesine göre, bir kişi, asıl ikametgahı, geçici ikametgahı, şirket merkezi, faaliyet yeri veya benzer nitelikteki herhangi bir başka kriter nedeniyle yerel mevzuatın nitelendirmesi ile vergi mükellefi olarak değerlendirilir. 

Fransız yasalarına göre, bir kişi aşağıdaki kriterlerden birini taşıyorsa vergi mükellefi olarak nitelendirilir:

– Fransa’da ailesinin bulunduğu yerin ya da asıl ikatmetgahının Fransa olması;

– Fransa’da, yapılan faaliyetin ek iş olduğu kanıtlanmadıkça, ücret karşılığı olsun ya da olmasın, bir işte çalışması;

– Ekonomik çıkarlarının çoğunluğunun Fransa’da bulunması.

Türk hukukuna göre, bir kişi aşağıdaki kategorilerden birine girdiğinde vergi mükellefi (tam mükellefiyet) olarak nitelendirilir:

– İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar;

– Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.) 

Mükellef, hem Fransa’da hem de Türkiye’de vergi mükellefi olarak nitelendirilebiliyorsa, ikamet ettiği yer bu kriterlerden birine göre belirlenmelidir; daimi meskeni, hayati menfaatlerin merkezi, kalmayı adet edindiği bir ev veya vatandaşı olunan ülke (madde 4-2 Fransa-Türkiye Sözleşmesi). İkametgâhın tespit edilememesi durumunda, vergilendirme ikametgâhı iki devlet tarafından birlikte belirlenecektir. Vergilendirme ikametgâhının tespiti çok teknik bir mevzudur, dolayısıyla bu konuda mutlaka bir uzmandan yardım alınması tavsiye ederiz. 

2) Fransa’da vergi mükellefi olarak yükümlülüklerim nelerdir?

Fransa’daki vergi mükellefleri, Fransa’da sınırsız vergi yükümlülüğüne tabidir. Bu, Fransa’da şunları beyan etmeleri gerektiği anlamına gelir: 

Fransa’da ve yurtdışında elde ettikleri gelirlerin tamamını  Onay işareti, Wingdings yazı tipi, karakter kodu 254 ondalık.

Toplam net değeri 1.300.000 € eşiğine ulaştığında, Fransa’da ve yurtdışında bulunan gayrimenkul varlıklarını (Gayrimenkul Varlık Vergisi / Impôt sur la fortune immobilière – IFI)  Onay işareti, Wingdings yazı tipi, karakter kodu 254 ondalık.

Bakiyeleri ne olursa olsun yurtdışında bulunan hesaplarını  Onay işareti, Wingdings yazı tipi, karakter kodu 254 ondalık.

Bu nedenle, Fransa’daki vergi mükellefleri, Türkiye’de beyan edilmiş ve vergilendirilmiş olsa dahi, Türkiye’de elde ettikleri gelirleri Fransa’da da beyan etmelidirler. Bu durum, özellikle emekli aylıkları, emlak gelirleri, finansal gelirler gibi gelirleri kapsamaktadır. Fransa aynı geliri ikinci kez vergilendirmeyecek, ancak bunu verginin derecelendirmesinin bir parçası (vergi dilimi) olarak dikkate alacaktır. Çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasına yönelik usuller yine Fransa – Türkiye Vergi  Sözleşmesinde belirlenmiştir.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi

              Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

türkiye Türkiye’de ↷

              Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Fransa’da veya Türkiye’de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Türk vergi mevzuatının yabancı vergilerin mahsubuna ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Fransa’da gelir üzerinden ödenen verginin mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber sözkonusu mahsup, Fransa’da vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan önce Türkiye’de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır.

türkiye Fransa’da

                Bir Fransa mukimi bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye’de ve Fransa’da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Fransa bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, Türkiye’de ödenen gelir vergisinin mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber, söz konusu mahsup, mahsupdan önce hesaplanan ve Türkiye’de vergilendirilebilen gelire isabet eden gelir vergisi miktarını aşmayacaktır.

Fransız Gayrimenkullerinde Varlık Vergisi

fransa gayrımenkul vergisi, Fransa’da vergi işlemleriFransa’da Impȏt sur la Fortune Immobilière (IFI) varlıkları 1.300.000 € sınırını aşan bireyler için Fransız gayrimenkul varlıklarına uygulanan bir servet vergisidir.

Servet vergisi, vergilendirilebilir varlıkların net değeri üzerinden hesaplanır; dolayısıyla vergi mükellefi, şirket hisseleri aracılığıyla sahip olduğu bina, apartman, arsa ve gayrimenkuller dahil olmak üzere varlıklarının tahmini beyanını yapmalıdır.

Fransız vergi mükelleflerinin, dünyanın herhangi bir yerindeki TÜM gayrimenkuller temelinde IFI’ya karşı sorumlu olduğunu ve Fransa’da mülkü olan yerleşik olmayanların yalnızca Fransız mülkü üzerinde IFI’ya karşı sorumlu olduğunu unutmayın!

Mesleki faaliyetler veya ofis olarak kullanılan varlıklar için vergi muafiyeti vardır ve aşağıda belirtildiği gibi kesinti uygulanabilir:

  • Varlık asıl ikametgah ise yüzde 30 kesinti,
  • Ormanlar, orman ve orman gruplarının hisseleri için yüzde 75 muafiyet,
  • 101.987 € değerine kadar, uzun vadeli kiralanan kırsal mülkler ve profesyonel varlık olarak nitelendirilemeyen tarım arazisi gruplarının hisseleri için yüzde 75 muafiyet.
 

Mülk, birlikte yaşayan ancak evli olmayan kişilerin ortak mülkiyetindeyse; ortak olsun ya da olmasın, çift tüm varlıkları üzerinden yine de FFK’ya karşı sorumludurlar. Ancak, ayrılma veya boşanma sırasında eşlerin müştereken sahip oldukları mallar, ancak yarı yarıya vergilendirilir. 

Çocuklara miras kalan veya hediye edilen mallar da vergiye tabidir ve bu malları yasal olarak idare eden ebeveynlerden biri tarafından beyan edilmelidir. Doğrudan yetişkin çocuklara ait mallar ise, ebeveynlerinin vergiye tabi mallarının bir parçası değildir.

Vergilendirilebilir varlıkların net değeri 1,3 milyon €’yu aştığında, varlık vergisi (ISI), 2018’de terk edilen eski dayanışma varlık vergisi (ISF) ile aynı olan aşamalı bir program kullanılarak hesaplanır. (yüzde 0 ile 1,5 arasında değişen oranlara sahip altı vergi dilimi)

1,3 milyon € sınırı aşılır aşılmaz, verginin hesaplanması 800.000 €’dan başlar. Örneğin, 1,3 milyon € değerindeki gayrimenkul varlıkları için, FFK ayrıca 800.000 ile 1,3 milyon € arasındaki parantezler üzerinden, yani yüzde 0,5 oranında 500.000 € olarak hesaplanır.

FFK, gelir vergisi ile aynı zamanda beyan edilmelidir. Öte yandan, gelir vergisi için vergilendirilebilir geliriniz yoksa 2042-IFI-COV beyannamesini doldurmanız gerekir.

Uluslararası vergi planlaması karmaşıktır ve riskler sıklıkla yüksektir, bu nedenle başarılı vergi planlaması ve uzmanlardan iyi vergi tavsiyesi alınması gerekir. Aksi takdirde vergi dairesi bir denetim isteyebilir. 

 Fransa’da vergi ve ticaret konuları hakkında daha fazla bilgi için whatsapptan veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Özel danışmalık hizmetimizden faydalanmak istiyorsanız bu linke tıklayıp, ön başvuru formumuzu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçsin  ve dünyanın en büyük ve en prestijli pazarlarından birinde kuracağınız şirketten elde edeceğiniz kazancın vergilendirilmesi konusunun ayrıntılarını bizden öğrenin. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

DİĞER YAZILAR

Daha fazlası için:

Fulfillment Hizmeti Nedir?

FULLFILMENT HİZMETİ NEDİR?  E-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, şirketlerin müşterilerine hızlı ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunmaları önem kazanıyor. Bu noktada, Fulfillment Hizmeti, işletmelere lojistik süreçlerini

Devamını gör...