Genel Veri Koruma Yönetmeliği: Uyum Şartları

GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ: UYUM ŞARTLARI

Bu yazımızda Fransa’da Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyum şartlarını detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız.

İster çalışanlarına, ister ortaklarına veya potansiyel müşterilerine ait olsun, tüm şirketler kişisel verileri kullanır. Bu verileri korumak ve şeffaf bir şekilde işlenmelerini sağlamak, böylece bireylerin haklarını garanti altına almak için, GDPR ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa düzenlemeleri, ister dijital ister kağıt biçiminde olsun, kullanılan tüm kişisel verilerin belirli bir şekilde işlenmesini gerektirir.

Bu işleme yükümlülüğü, 20 milyon Euro’ya veya şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun %4’üne (hangisi daha yüksekse) kadar para cezası ile cezalandırılır.

Anahtar Kavramlar:

KİŞİSEL VERİLER

VERI IŞLEME

VERİ KONTROLÖRÜ

İŞLEMCİ

DPO / DPD

IŞLEME AMAÇLARI

Kimliği doğrudan tespit edilmiş veya edilebilecek gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgi

veya dolaylı olarak – soyadı, adı, yaşı, doğum tarihi, doğum yeri

Otomatikleştirilmiş olsun ya da olmasın, süreçten bağımsız olarak verilerle ilgili her türlü işlem veya işlemler dizisi

Tek başına ya da birlikte, herhangi bir kişi ya da kuruluş

başkalarıyla birlikte, işleme amaçlarını ve prosedürlerini belirler

Kişisel verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluş

adına, talimatları üzerine ve yetkisi altında

bir veri kontrolörünün.

Veri Koruma Görevlisi:

Bir kuruluş içinde kişisel verilerin korunmasından sorumlu kişi: DPO, GDPR ile uyumluluğun sağlanmasından sorumludur ve kuruluşa tavsiyelerde bulunur.

DPO, denetim makamı için irtibat noktasıdır.

Kişisel verilerin kullanılmasının temel amacı, veri işlemenin belirli ve meşru bir amacı.

Kimlik verileri: soyadı, ad, kişisel e-posta adresi vb.

Tanımlayıcı veriler: dolaylı olarak kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlar – telefon numarası, SS kayıt numarası, IP adresi, araç ruhsat numarası vb.

Kişiyi tanımlamak için çapraz referans verilebilecek her türlü bilgi (parmak izi, DNA, ikamet edilen veya doğulan belediye ile ilişkili doğum tarihi, yaş, cinsiyet, coğrafi konum, vb.)

Örnekler: toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma,

kullanım, iletim yoluyla ifşa, yayma veya kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha.

 

Veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki ilişkiler sözleşmeye bağlanmalıdır (değişiklik, sözleşme vb.)

 

Örnekler: işe alım yönetimi, müşteri yönetimi ve izleme, memnuniyet

anket, pazarlama, mülk ve kişisel koruma, dava yönetimi vb.

Hassas veriler*:

 • Irksal veya etnik köken;
 • Siyasi, felsefi veya dini görüşler;
 • Sendika üyeliği;
 • Sağlık ya da cinsel yaşam;
 • Biyometrik veriler
     

Hassas olarak sınıflandırılan veriler*:

otomatik işleme (profilleme), banka verileri, sosyal güvenlik numarası

     

*: açık rıza dışında toplama yasaktır.

Uygulanacak ana tedbirler:

ÖLÇÜ

AMAÇ

ANLAMLAR

Dağıtım ağlarının oluşturulması

tüm işleme faaliyetlerini ve amaçlarını listeleyin

 

Sözleşme incelemesinin oluşturulması

uygunluklarını kontrol edin ve gerekirse GDPR maddelerini ekleyin

 

Bir DPO (Veri Koruma Görevlisi) atayın

 

DPO dahili (şirket içindeki işlev) veya harici (harici hizmet sağlayıcı – avukat, yeminli muhasebeci vb.) olabilir.

DPO, görevini yerine getirmek için gerekli teknik ve hukuki bilgiye sahip olmalıdır.

BT ve Siber Güvenlik Yönetimi

1. İşleme ve verilerin veri denetleyicileri ve iş kolları ile eşleştirilmesi

 • veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemler (toplama, zenginleştirme, temizleme)
 • alıcı kategorileri (dahili, harici, AB dışı)
 • mevcut koruma araçları (kurumsal ve teknik, vb.)
 • ilgili veri türleri (veri sahibi, veri türü)

2. Kişisel verilere erişimi en aza indirmek için çözümleri incelemek ve uygulamak

 

3. BT sistemi güvenlik açıklarını düzenli olarak test edin

 

4. Gereksiz verileri temizleyin/silin

 

Eğitimin kolaylaştırılması

/ farkındalık artırma prosedürleri

Çalışanlar ve ortaklar için eğitim/ farkındalık oturumları düzenlenmesi

 

Uyarı prosedürlerinin oluşturulması

Bir kişisel veri durumunda

ihlal, 72 saat içinde irtibata geçilen kişiyi bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğü

İzinsiz giriş (siber saldırı gibi kişisel verilere yasa dışı ve yetkisiz erişim), kişisel verilerin yanlışlıkla ve yetkisiz olarak ifşa edilmesi, gizli belgelerin yanlış alıcılara gönderilmesi, kişisel verilerin yasa dışı olarak değiştirilmesi, kişisel verilerin yanlışlıkla silinmesi durumunda, Veri Sorumlusu 72 saat içinde ilgili kişiyi bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür

Güvenli

Çalışanlarla ilişkiler

sözleşmeye dayalı bir güvenlik politikası oluşturun;

İş sözleşmesine, iç yönetmeliklere vb. bir GDPR maddesi ekleyin.

ortaklar ve hizmet sağlayıcılarla ilişkiler

ortaklarla ilişkiler için sözleşmeye dayalı bir çerçeve sağlamak (…)

işleyicilerin/ortak yüklenicilerin sorumluluğu için sözleşmeye dayalı bir çerçeve sağlamak

AB dışına yaptığı veri transferleri

 • Güvenli ülkeleri kontrol edin / yeterlilik kararı
 • yasal belgelerin kabul edilmesi (onaylı sertifika, onaylı davranış kuralları,

Veri sahiplerinden gelen talepleri ele almak için prosedürler uygulamak

Verilere eriş

im, düzeltme ve silme taleplerine yanıt vermek

 

Veri sahibinin hakları, uygulanacak temel tedbirler:

Bilgi

Gerçek kişinin toplanan veriler ve gerçekleştirilen işlemenin amacı hakkında bilgilendirilme hakkı

Erişim

Gerçek kişinin veri sorumlusu tarafından toplanan kişisel verilerine erişme hakkı

Taşınabilirlik

Kişinin kişisel verilerini sadece çoğaltma değil, bir kurumdan diğerine taşıma hakkı – taşınabilirlik ilkesi

Silme

Artık kullanmayan veya ihtiyaç duymayan bir kuruluş tarafından tutulan herhangi bir verinin silinmesini sağlama hakkı

Fransa’da Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyum şartları nelerdir? Sorusu hakkında daha detaylı bilgi almak için whatsapptan veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Hemen bu linkten ön başvuru formunu doldurun ve özel danışmanlık hizmetimizden faydalanın. Fransa’da Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyum şartları nelerdir? Sorusu ve bunun gibi birçok soruda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

DİĞER YAZILAR

Daha fazlası için:

Fulfillment Hizmeti Nedir?

FULLFILMENT HİZMETİ NEDİR?  E-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, şirketlerin müşterilerine hızlı ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunmaları önem kazanıyor. Bu noktada, Fulfillment Hizmeti, işletmelere lojistik süreçlerini

Devamını gör...